Implementering av BIM och Lean i  byggproduktionen

DSpace Repository

Implementering av BIM och Lean i  byggproduktionen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av BIM och Lean i  byggproduktionen
Author Danielsson, Fredrik ; Ta, Dennis
Date 2016
English abstract
In the construction industry, it is increasingly common for companies to use BIM. However, it is not as frequent in smaller companies. Implementing BIM in approach to compete with the larger construction companies thus becomes more and more important. This thesis is meant to serve as an aid when a medium-sized enterprise is thinking about implementing BIM. The study examines the benefits that BIM provides a construction project. Alongside this thesis has a case study been made in Byggnadsfirman Otto Magnusson’s involvement in the project Hyllievångskolan where they, for the first time, used BIM. With the result that we got we gave recommendations for development. Lean was also used to demonstrate the benefits that BIM had on the building project. A matrix illustrating theoretical similarities between BIM and Lean shows Otto Magnusson's implementation ratio for how well they have used BIM and Lean in the project. The result of this matrix shows that there are many areas that can be improved. A table for the hypothetical savings that Otto gave the project when they used BIM was also made. In this way the benefits of BIM get more tangible. In total, about 400 000 SEK was saved with the use of BIM during the three months that we followed the project. Based on our results we can conclude that BIM, with Lean in consideration, is a profitable strategy.
Swedish abstract
Inom byggbranschen blir det allt vanligare att företag använder sig av BIM. Det förekommer dock inte lika frekvent hos de mindre företagen. Att implementera BIM i sitt arbetssätt för att konkurrera med de större byggföretagen blir alltså allt mer viktigt. Detta examensarbete är tänkt att fungera som ett hjälpmedel åt ett medelstort byggentreprenörföretag som funderar på att börja använda BIM. Studien har undersökt fördelarna som BIM ger ett byggprojekt. Parallellt med arbetet gjordes en fallstudie av BOMABs medverkan i projektet Hyllievångskolan där de, för första gången, använde sig av BIM. Med resultatet som vi fick fram gavs det synpunkter på utvecklingsmöjligheter. Lean har även använts för att påvisa nyttan som BIM har på ett byggprojekt. En matris som åskådliggör teoretiska likheter mellan BIM och Lean visar BOMABs implementeringsgrad för hur väl de har använt sig av BIM och Lean i projektet. Resultatet från denna matris visar att det finns många områden som kan förbättras. Utöver detta gjordes även en tabell för de hypotetiskt insparade kostnaderna som BOMAB gett byggprojektet då de använt sig av BIM. I denna tabell blir fördelen av BIM på så sätt mer konkret. Uppskattningsvis sparades ca 400 000 kr in under de tre månader som vi följde projektet under produktionen. Utifrån våra resultat kan vi konstatera att BIM, med Lean i beaktning, är en lönsam strategi.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject BIM
Lean
Byggproduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/21290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics