13 myter om bostadsfrågan

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title 13 myter om bostadsfrågan
Author(s) CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub
Date 2016
Swedish abstract
I tretton kapitel utmanas rådande problemformuleringar om vad som utgör hindren för att skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad och rimligare boendesituation åt alla. Är ökad marknadsekonomi lösningen på bostadsbristen? Måste vi sänka kvalitetskraven för att alla ska få tak över huvudet? Hur hänger bostadsfrågan och frågan om integration och segregation ihop? Är gentrifiering en naturlig förändring av staden? Rådande "sanningar" om fler avregleringar, lägre skatter och ökad marknadsfrihet har kommit att stå i vägen för nytänkande. Det behövs fler röster i debatten. 13 myter om bostadsfrågan ger alternativa tolkningar som kan föra in nya perspektiv på bostadskrisen. Boken ges ut av Förlag Dokument Press, med illustrationer av Sara Granér.
Link http://dokument.org/product/13-myter-om-bostadsbristen/ (external link to publication)
Publisher Dokument Press
ISBN 978-91-85639-96-0
Pages 168
Language swe (iso)
Subject(s) bostadsfrågan
myter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21335 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics