Två antologier : Mångfasetterat om medierna och Paralympics 2012, och en introduktion om fritid för och med människor med funktionsnedsättningar

DSpace Repository

Två antologier : Mångfasetterat om medierna och Paralympics 2012, och en introduktion om fritid för och med människor med funktionsnedsättningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, book review scientific
Title Två antologier : Mångfasetterat om medierna och Paralympics 2012, och en introduktion om fritid för och med människor med funktionsnedsättningar
Author(s) Apelmo, Elisabet
Date 2016
Link http://idrottsforum.org/apeeli_darcy-singleton_jacksonetal160615/ (external link to publication)
Publisher Idrottsvetenskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola
Host/Issue idrottsforum.org;15 juni 2016
ISSN 1652-7224
Language swe (iso)
Subject(s) idrott
Paralympics
fritid
medier
funktionshinder
genus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21384 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics