En kvalitativ studie om formativ bedömning

DSpace Repository

En kvalitativ studie om formativ bedömning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title En kvalitativ studie om formativ bedömning
Author(s) Nyman Richt, Josephine
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om och hur lärare på gymnasiet använder sig av formativ bedömning i sin undervisning. Det är en kvalitativ studie med intervjuer ifrån två samhällslärarelärare på gymnasiet. En lärare från en kommunal skola med teoretisk inriktning, och en lärare från en friskola med praktisk inriktning. Resultatet pekar på att det finns många olika sätt som man kan använda sig av formativ bedömning i sin undervisning. De två intervjuade lärarna använde sig av olika formativa modeller, såsom bedömningsmatriser och feedback. Mycket i forskningen tyder på att formativ bedömning kan underlätta elevernas lärande, men det finns även resultat som påvisar det motsatta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) formativ bedömning, feedback
Handle http://hdl.handle.net/2043/21393 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics