Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

DSpace Repository

Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Licentiate Thesis
Title Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia
Author(s) Gunnemyr, Per
Date 2011
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Forskarskolan i historia och historiedidaktik;Nr. 10
ISBN 978-91-978899-9-5
Pages 171
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21411 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics