Governing Carnivalesque Plays

DSpace Repository

Governing Carnivalesque Plays

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Governing Carnivalesque Plays
Author(s) Deumier, Morgan
Date 2016
Swedish abstract
När förskolebarn föreställer sig att de är vilda mustanger som hoppar runt stolar och bord, brukar läraren ingripa i dessa lekar. Styrningen av barns lek är så djupt förankrad i förskolans dagliga rutin att den tenderar att ses som normal och legitimerad, vilket föranleder behovet av att studera denna förgivet tagna praktik. Syftet med denna uppsats är tvåfaldigt. Först så ämnar uppsatsen studera barns karnevaliska lek inom ramen för förskolan. Vidare så syftar den problematisera den vardagliga styrningen av sådan lek genom ett alternativt perspektiv, nämligen governmentalitet – synonymt med styrnings-rationalitet. För att uppnå dessa mål har barns lek studerats genom observationer, tytts som karnevalisk, och därefter analyserats. Regleringen av lek styrs genom styrningsstekniker såsom disciplinering, tid, övervakning, dokumentation, vallning, samt syndabekännelse. De syftar till att forma ett barn som följer rutiner och bekänner sina synder. Trots att karnevalisk lek utsätts för dessa diskreta styrningstekniker, gör den att förskolans ordning omkullvälts via sina element av transgression, absurditet och spontanitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language eng (iso)
Subject(s) childhood
confession
Foucault
governmentality
carnival
play
preschool
Handle http://hdl.handle.net/2043/21414 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics