Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande

DSpace Repository

Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande

Details

Files for download
Executive Summary
Konferensbidrag/P ...
BIlaga 1 Organisa ...
BIlaga 2 Utbudska ...
Facebook
Overview of item record
Publication Conference other
Title Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande
Author(s) Kjellberg, Sara ; Ericson, Kristina ; Karlsson, Linda ; Olsson, Carina ; Tapia Lagunas, Pablo ; Tornbjer, Eva ; Vall, Martina
Date 2016
Conference
Mötesplats Profession–Forskning 2016 ,Borås, Sweden ,27–28 oktober 2016
Publisher Högskolan i Borås
Pages 1-16
Language swe (iso)
Subject(s) Forskarutbildning
Doktorander
Forskarstöd
Bibliotek
Högre utbildning
Pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21464 Permalink to this page
Link http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Motesplats-Boras-Profession-Forskning/ (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics