Arbetar pedagogerna på förskolan medvetet för att stimulera barns motorik?

DSpace Repository

Arbetar pedagogerna på förskolan medvetet för att stimulera barns motorik?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Arbetar pedagogerna på förskolan medvetet för att stimulera barns motorik?
Author(s) Nilsson, Johanna ; Kruse, Stefan
Date 2006-02-28
Swedish abstract
Arbetets art: C- uppsats 10 poäng i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 45 Titel: Arbetar pedagogerna på förskolan medvetet för att stimulera barns motorik? Författare: Stefan Kruse & Johanna Nilsson Handledare: Ann- Sofi Råstam Datum: 2005/12/16 Bakgrund: Vi är två blivande förskollärare som läser på lärarutbildningen i Malmö. Under våra sidoämnen läste vi 40 poäng idrott och genom det fick vi ett stort intresse för det ämne vi valt att skriva om. Syfte: Syftet med undersökningen var att se om pedagoger i förskolan på ett medvetet sätt arbetade för att stimulera barns motorik. Problemprecisering: Vi valde att undersöka om pedagoger på två förskolor medvetet arbetade för att stimulera barns motorik och i så fall studera hur de arbetar. Vi ville också se hur pedagogerna tänkte kring barn med brister i motoriken. Metod: Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer. Undersökningen har en deskriptiv karaktär. Två förskolor deltog och sammanlagt sex pedagoger intervjuades. Resultat: Pedagogerna på de undersökta förskolorna arbetade medvetet för att stimulera barnens motorik främst genom att i sin verksamhet ha återkommande och planerade rörelsepass. Pedagogernas ambitions- och kunskapsnivå kring barns motorik varierade på de båda förskolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Förskola
Pedagog
Motorik
Stimulans
Handle http://hdl.handle.net/2043/2174 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics