Hur vill elever visa sin kunskap?

DSpace Repository

Hur vill elever visa sin kunskap?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur vill elever visa sin kunskap?
Author(s) Björklund, Lorentz
Date 2006
Swedish abstract
Björklund, Lorentz. (2005) Hur vill elever visa sin kunskap? How to prove proficiency – the pupil´s view. Syftet med detta arbete är att belysa hur elever vill visa sina kunskaper. Arbetet innehåller en undersökning av hur elever inom grundskola och gymnasieskola vill visa dessa. I undersökningen framkommer att de flesta av gymnasieeleverna helst vill ha små delprov. Eleverna på högstadiet har inte en lika bestämd uppfattning och många av dem vill ha muntliga prov och hemprov. Ytterst få vill ha stora prov. I arbetet diskuteras även användandet av olika alternativ till stora skriftliga prov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Alternativa prov, bedömning, lässvårigheter, prov, skrivsvårigheter.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2179 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics