Fysisk miljö och inlärning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Fysisk miljö och inlärning
Author(s) Mårtensson, Therese ; Eriksson, Christel
Date 2006-03-06
Swedish abstract
Abstract Fysisk miljö och inlärning är skriven av Christel Eriksson och Therese Mårtensson. Vi har valt att göra en undersökning om klassrummets fysiska miljö på två olika skolor, en friskola och en kommunal skola, för att se hur elever kan påverkas av den fysiska miljön i klassrummet. Den fysiska miljön innefattar sådant som möbleringen i klassrummet, ljudnivån och undervisningsmaterial. Den gäller även skolgården, matsalen och andra lokaler på skolan men vi har valt att fokusera oss på klassrumsmiljön. Undersökningen som vi har gjort är kvalitativ och innefattar både observationer och intervjuer med elever och pedagoger. Vi intervjuar även rektorer och speciallärare på de två skolorna som vi valt. Syftet med undersökning är att studera hur den fysiska miljön i skolornas klassrum påverkar elever och vilka skillnader det finns i de olika skolornas fysiska miljö, samt vad dessa eventuella skillnader kan ha för betydelse. Detta gör vi genom att studera och jämföra två olika klassrumsmiljöer. Våra frågeställningar är: I vilken utsträckning arbetar man på skolorna med den fysiska klassrumsmiljön som ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg och hur gör man i så fall? På vilket sätt menar skolpersonalen att den fysiska miljön påverkar elever? Hur kan den positiva fysiska klassrumsmiljön påverka eleverna? Nyckelord: Fysisk miljö, friskola, kommunal skola, inlärning, klassrumsmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Fysisk miljö
Inlärning
Klassrumsmiljö
Kommunal skola
Friskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2195 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics