Sagans pedagogiska värde i undervisningen

DSpace Repository

Sagans pedagogiska värde i undervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Sagans pedagogiska värde i undervisningen
Author(s) Borg, Zandra ; Hufhult, Rebecca
Date 2006
English abstract
The fairytales' content is based on the four elements of nature and the will is that it can be used in teaching. The account is based on how you can use fairytales as a complement to your teaching. How they can be an important part to a childs' reading development and comprehensive understanding.
Swedish abstract
Sagans innehåll är baserat på naturens fyra element och vilja är att den ska kunna användas i undervisningen. Examensarbetet är baserat på hur du kan använda sagaor som ett komplement i lärandet och hur den kan vara en viktig del i barns läsutveckling och dess mångsidighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) saga, sagoläsning, läsutveckling, natur
Handle http://hdl.handle.net/2043/2198 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics