Geografi - kunskapens bro

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Geografi - kunskapens bro
Author(s) Andersson, Anne-Marie ; Andersson, Mats
Date 2006
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka hur samverkan mellan geografiämnet och övriga ämnen i skolan ser ut. Vi har undersökt om lärarens teoretiska definition av och undervisning i geografiämnet har betydelse för i vilken utsträckning detta ämne integreras med övriga skolämnen. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt, för undersökningen, relevant litteratur. Resultaten visade att en övervägande majoritet av lärarna kan hänföras till en ämnesbunden undervisning, vilken utgår från en traditionsstyrd och begränsad del av geografiämnet, nämligen kulturgeografin. En slutsats av resultaten i undersökningen är att undervisningen i geografi inte svara mot skolans främsta uppgift, att skapa förutsättningar så att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter, för att kunna navigera och agera i sin omvärld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) geografi
kulturgeografi
naturgeografi
ämnesintegration
grundskola
omvärld
undervisning
kursplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2201 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics