Inte bara en flodvåg...

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Inte bara en flodvåg...
Author(s) Dahlberg, Sofie
Date 2006
English abstract
Abstract Arbetsart: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 40 Titel: Inte bara en flodvåg… Författare: Sofie Dahlberg & Linda Rudolfsson Handledare: Ann- Sofie Råstam Datum: 2005-12-30 Bakgrund: Vi valde ämnesområdet för att vi anser att kunskap om krishantering i skolan och barns sorgreaktioner saknas i vår utbildning. Är det tabu att prata om kriser, sorg och död i skolan? Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur lärare i skolan bör agera vid krissituationer, som t. ex. vid tsunamin i Indiska Oceanen som inträffade i december 2004. Syftet är även att belysa barns (6-12 år) reaktioner vid en kris. Problemprecisering: Hur bör lärare i skolan agera vid en krissituation? T. ex. tsunamin Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer på två skolor i två olika kommuner som drabbades på olika sätt av flodvågskatastrofen (tsunami). Resultat: Det framkom under vår undersökning att ju närmre krisen en person befinner sig desto mer tar man den till sig. Detta gällde även för personalen i skolan, som visade sig vara bättre förberedda om det fanns elever som kunde ha varit utsatta. Nyckelord: naturkatastrof, kris, krishantering, tsunami och barns sorgreaktioner
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) naturkatastrof, kris, krishantering, tsunami och barns sorgreaktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/2208 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics