Modersmålets betydelse för NO-undervisningen

DSpace Repository

Modersmålets betydelse för NO-undervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Modersmålets betydelse för NO-undervisningen
Author(s) Manescu, Cosmina
Date 2006
English abstract
The significance of mother tongue in the science teaching
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka modersmålets betydelse för NO-undervisningen. Jag har tittat närmare på vilken roll modersmålsundervisningen har vid inlärning av naturvetenskapliga begrepp. Det togs även upp hur lärarna betraktar modersmålsundervisningen samt hur man som pedagog kan underlätta inlärningen för invandrarbarn. Jag har utfört kvalitativa intervjuer med lärare och elever på en skola i södra Sverige där 65 procent av eleverna har en annan bakgrund. Denna del redovisade jag i min resultatdel. Genom litteratur kom jag i kontakt med teorier rörande mina frågeställningar och dessa samlades i min litteraturgenomgång. I arbetet framkom de svar som jag eftersökte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) modersmål, invandrarbarn, inlärning, naturvetenskapliga begrepp, modersmålslärare, NO.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2211 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics