Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken

DSpace Repository

Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Laborativ geometri vid areaberäkning - ett komplement till matematikboken
Author(s) Carlsson, Pierre ; Ivarsson, Henrik
Date 2006
Swedish abstract
Arbetets syfte var att undersöka hur vi som lärare kan använda oss av laborativa uppgifter när eleverna arbetar med areabegreppet inom matematikens geometriområde. Intervjuer med sex elever och observationer av 36 elever valdes från två klasser i årskurs sju. Resultatet visade att många elever ansåg att det var positivt om man kunde variera undervisningen genom att både använda sig av laborativa uppgifter och arbeta i läroboken samt att vissa elever även fick ökad förståelse för areabegreppet när de fick arbeta laborativt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) area
förståelse
geometri
grundskola
laborativ
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2230 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics