Tematisk undervisning, bättre eller sämre än ämnesundervisning

DSpace Repository

Tematisk undervisning, bättre eller sämre än ämnesundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Tematisk undervisning, bättre eller sämre än ämnesundervisning
Author(s) Jeppsson, Martin
Date 2002
Swedish abstract
Många skolor arbetar idag tematiskt istället för ämnesuppdelat. Jag ville göra en undersökning som visar om det ena sättet främjar inlärning bättre än det andra. Genom frågeformulär i åk 7 på en högstadieskola, dit det kommer både elever som arbetat tematiskt och som arbetat tradi-tionellt ämnesuppdelat, försökte jag undersöka eventuella skillnader i kunskaperna i NO och SO. Resultaten visar inte på några skillnader mellan de olika grupperna av elever vad gäller kunskaperna på rena faktafrågor. Enligt den ursprungliga distinktionen mellan förståelsefrågor och faktafrågor har däremot eleverna som arbetat tematiskt klarat sig något bättre på några av förståelsefrågorna. Jag är dock osäker på om dessa frågor verkligen mätte vad de var avsedda att mäta, nämligen elevernas förståelse för det valda området. Validiteten på undersökningen är låg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Bifrost, tema, tematisk, ämnesundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2246 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics