Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer

DSpace Repository

Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad ska vi göra nu, när vi gjort så? - en studie i tvåspråkiga elevers kommunikation under laborationer
Author(s) Rosengren, Annika ; Ryberg, Maria
Date 2006-03-27
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur tvåspråkiga elevers kommunikation under två olika laborationer såg ut, hur laborationsuppgiftens utformning påverkade dessa elevers kommunikation och även hur laborationerna kunde ge eleverna möjlighet till reflektion runt innehållet. Elever i årskurs 7 observerades och spelades in på band vid två skilda laborationstillfällen. Intervjuer utfördes efter det sista laborationstillfället. Undersökningen tyder på att elevernas kommunikation och möjligheter till reflektion i stor utsträckning påverkas av laborationens utformning och innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) andraspråkselever
experiment
grupparbeten
kommunikation
laborationer
reflektioner
samtal
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2262 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics