Var börjar experimentet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Var börjar experimentet?
Author(s) Kullin, Tor ; Wallin, Patrik
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Syftet med undersökningen är att kartlägga fysiklärares utgångspunkter, intentioner och tillvägagångssätt med experiment i fysikundervisningen genom en kvalitativ metod där vi nyttjat semistrukturerade djupintervjuer av yrkesverksamma fysiklärare. Resultatet analyserades och användes sedan som grund för en diskussion om vad resultatet innebär för elevernas inlärning. Studien visar att intervjuade lärare tenderar att inte utgå från kursplanerna och eleverna i tillräcklig utsträckning, utan har istället läromedel som utgångspunkt. Den viktigaste intentionen med experiment för de intervjuade lärarna är att eleverna genom experiment skall kunna koppla ihop teori med praktik. Lärarna använder sig mestadels av slutna experiment, bl.a. pga. tidsbrist, men strävar efter mer öppna. Slutsatsen blir att med de utgångspunkter och tillvägagångssätt de intervjuade lärarna har reduceras elevernas möjligheter att uppnå förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) fysikexperiment
intentioner
utgångspunkt
tillvägagångssätt
lärare
elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/2263 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics