Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap

DSpace Repository

Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Ämnesövergripande arbete i matematik och samhällskunskap
Author(s) Andersson, Ursula ; Brante, Camilla
Date 2006-03-28
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka möjligheter och hinder med ämnesövergripande arbete i ämnena matematik och samhällskunskap. Samarbete mellan disciplinerna medför en ökad verklighet-sanknytning och helhetssyn för eleverna. Utifrån studiens möjligheter och hinder ges förslag på hur man kan arbeta vidare för att möjliggöra ett utökat ämnesövergripande arbete mellan dessa ämnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) ämnesövergripande arbete
matematik
samhällskunskap
verklighetsanknytning
helhetssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2274 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics