Nu ska vi prata matematik! - språkutvecklingens betydelse för döva/hörselskadade förskole- och grundskolebarns begreppsbildning inom det matematiska området.

DSpace Repository

Nu ska vi prata matematik! - språkutvecklingens betydelse för döva/hörselskadade förskole- och grundskolebarns begreppsbildning inom det matematiska området.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Nu ska vi prata matematik! - språkutvecklingens betydelse för döva/hörselskadade förskole- och grundskolebarns begreppsbildning inom det matematiska området.
Author(s) Lundberg, Ingrid
Date 1994
Swedish abstract
Stipendiat 1994. Rapporten publicerad 1994.
Publisher Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för specialpedagogik
Language swe (iso)
Subject(s) döva barn/elever
begreppsbildning
teckenspråk
matematik
förskola/grundskola
språkutveckling
mattespråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2276 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics