Laborativ matematik för gymnasiet

DSpace Repository

Laborativ matematik för gymnasiet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Laborativ matematik för gymnasiet
Author(s) Arwand, Roia ; Jovcic, Ofelia
Date 2006
Swedish abstract
I slutet av Lärarutbildningen växte insikten fram om behovet av variation i matematikundervisningen på gymnasiet. Erfarenheten ger vid handen att eleverna skolas in i ”utantillkunskap” där kvantitet, ordning och reda styr uppfattningen om vad som är kunskap och om hur man lär sig matematik. Denna uppfattning är inte i överensstämmelse med den undervisning som eleverna har rätt till enligt läroplan och styrdokument. Avsikten med arbetet är att ge förslag på laborativa matematiska problemställningar. Laborationer samt tester och utvärderingar genomfördes under några veckor i en gymnasieskola i nordvästra Skåne. För testningen av laborationerna valdes en NV-klass bestående av 31 elever. Denna studie visar att eleverna hade en positiv inställning till laborativa metoder och blev mer engagerade i undervisningssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) laborativ matematik
varierad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2311 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics