Mastektomi, en litteraturstudie om kvinnors upplevelse och känslor efter genomgången mastektomi vid bröstcancer samt hur kvinnor vill bli bemötta av vårdpersonal i samband med mastektomi

DSpace Repository

Mastektomi, en litteraturstudie om kvinnors upplevelse och känslor efter genomgången mastektomi vid bröstcancer samt hur kvinnor vill bli bemötta av vårdpersonal i samband med mastektomi

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Mastektomi, en litteraturstudie om kvinnors upplevelse och känslor efter genomgången mastektomi vid bröstcancer samt hur kvinnor vill bli bemötta av vårdpersonal i samband med mastektomi
Author(s) Sjöberg, Emma ; Lindkvist, Louise
Date 2004
English abstract
Mastectomy, a literature review about women´s experiences and feelings after mastectomy due to breastcancer and how women going through mastectomy wish to be treated by the hospital staff
Swedish abstract
Mastektomi, en litteraturstudie om kvinnors upplevelser och känslor efter genomgången mastektomi vid bröstcancer samt hur kvinnor vill bli bemötta av vårdpersonal i samband med mastektomi
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) bemötande
bröstcancer
kroppsuppfattning
mastektomi
psykosociala konsekvenser
sexualitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2331 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics