Icketext bundna NO hemuppgifter

DSpace Repository

Icketext bundna NO hemuppgifter

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Icketext bundna NO hemuppgifter
Author(s) Elogu, Thaddeus
Date 2006
English abstract
Examensarbetet undersökte i första hand vilket intresse invandrarelever visar för icketext bundna NO hemuppgifter. Ett annat syfte var att undersöka hur föräldrarna upplevde det att hjälpa sina barn att göra hemuppgifter och vad klassläraren tyckte om detta arbetssätt. Fem av sju valda elever i årskurs 7 utförde en hemuppgift med föräldrarna och redovisade sedan hemuppgiften i klassen. Eleverna och klassläraren intervjuades omkring hemuppgiften. Tre av fem föräldrar svarade på en enkät om hemuppgiften. Resultatet visar att eleverna inte visade stort intresse. Det verkar som om hemuppgiftens innehåll och utformning hade stor betydelse för att fånga elevernas intresse och förmodligen också för att möjliggöra föräldrarnas medverkan. Två av föräldrarna trodde eventuellt att deras kunskap i naturvetenskap testas av hemuppgiften. De flesta eleverna gjorde hemuppgiften med föräldrarna på svenska istället för sitt hemspråk. Detta betyder kanske att halvspråkighetsproblem bland infödda invandrarelever är fortfarande aktuell. Klassläraren blev nyfiken på detta arbetssätt och tänker prova det i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) hemspråk, hemuppgift, invandrarelever, föräldrar, modersmål halvspråkighet, tvåspråkighet, NO-experiment
Handle http://hdl.handle.net/2043/2390 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics