Ämnesintegrerad matematik i grundskolan - Bedömning av ett temaarbete i maTEMAtik

DSpace Repository

Ämnesintegrerad matematik i grundskolan - Bedömning av ett temaarbete i maTEMAtik

Show full item record

Files for download

Main document
Document 2
Document 3
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ämnesintegrerad matematik i grundskolan - Bedömning av ett temaarbete i maTEMAtik
Author(s) Nilsson, Kristina ; Grynfeld, Katarzyna
Date 2006
English abstract
The dissertation is about integration of mathematics with other subjects in compulsory school.
Swedish abstract
Examensarbetet skildrar olika lärares syn på ämnesintegrerad undervisning med matematik som utgångspunkt. Metoden som använts är intervjuer med verksamma lärare som tagit del av det temaarbete vi konstruerat och som kommit med synpunkter på hur temaarbetet kan förändras till det bättre. Resultatet visar att alla de intervjuade lärarna är positiva till att arbeta ämnesintegrerat, trots att de ser vissa hinder som kan uppstå. I resultatet går även att utläsa hur de intervjuade lärarna ställer sig till vårt temaarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) helhetssyn
miljö
temaarbete
undervisning
vardagsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2452 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics