Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.

DSpace Repository

Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.
Author(s) Arnesson, Ursula
Date 2006
English abstract
Directions for examination in Swdish A- A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.
Swedish abstract
Arnesson, Ursula. (2006) Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarna på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A Comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School. Skolutveckling och ledarskap 60p. Lärarutbildningen Malmö Högskola. Syftet med mitt examensarbete är att jämföra några skolors prövningsanvisningar och utifrån den jämförelsen se om man kan uppfylla de nationella målen i en prövning samt se om de överrenssämmer med kunskapssynen. För att nå syftet har jag använt metoden dokumentjämförelse av fem olika skolors dokument. Den litteratur som presenteras belyser de sociala aspekterna i inlärningsskedet och kunskapssynen i den Svenska skolan. Resultatet av undersökningen visar att anvisningarna inte är tillfredsställande när det gäller mål och kunskapssyn eftersom man saknar den sociala aspekten i en prövning. Slutsatsen i min undrsökning är att prövningar inte fyller de mål som är uppsatta för kursen, utan de brister i den kommunikativa och sociala interaktionen. Jag har kommit fram till att anvisningarna skiljer sig både mellan skolorna och från kursmålen. Det är svårt att få till stånd en kommunikativ miljö i en prövning, vilket leder till att eleven går miste om viktiga moment i undervisningen och i sin utveckling. Förslag till fortsatt forskning är att intervjua lärare och fråga hur de uppnår en likvärdig bedömning och betygssätter eleverna i en prövning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Prövningar
Kursmål
Kunskap
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2461 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics