Lek för barn i behov av särskilt stöd i förskola och grundskola

DSpace Repository

Lek för barn i behov av särskilt stöd i förskola och grundskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Lek för barn i behov av särskilt stöd i förskola och grundskola
Author(s) Erberth, Maria ; Nilsson, Ann-Christin
Date 2006
English abstract
Play for children in need of special support in pre-school and elementary school
Swedish abstract
Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om lekens betydelse för barns utveckling samt en beskrivning av lek som specialpedagogisk metod.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) fantasi
hälsa
kreativitet
lekförmåga
lärande
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2518 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics