Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism

DSpace Repository

Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism
Author(s) Lodin, Gudrun
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att belysa lekens betydelse i träningsskolan samt hur personalens syn på lek som kommunikation påverkar när det gäller barn i svårigheter. Arbetet inleds med en teoretisk översikt om lekens vara eller inte vara samt lekteorier. Min ambition är att lägga ett specialpedagogiskt perspektiv på leken i träningsskolan. Genom intervjuer av personal och genom observation av dramalek hos eleverna ville jag belysa betydelsen av lek för barn med autism. Sammanfattningsvis verkar leken vara central och viktig för personal på träningsskolan. Lekens potentiala kraft att vara en källa att häva ur samt berikas även barn med autism och blir då särskild viktig genom lekstruktur och personalens samsyn på lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) autism
drama
lek
kommunikation
samsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2527 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics