Reading Recovery - Hur används metoden för barn med läs- och skrivsvårigheter i några svenska skolor?

DSpace Repository

Reading Recovery - Hur används metoden för barn med läs- och skrivsvårigheter i några svenska skolor?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Reading Recovery - Hur används metoden för barn med läs- och skrivsvårigheter i några svenska skolor?
Author(s) Elmgren, Marie-Louise ; Sjögren, Anneli
Date 2006
English abstract
Reading Recovery - How is the method used for children with literacy difficulties in some Swedish schools?
Swedish abstract
Arbetet ger en översikt av hur Reading Recoverymetoden fungerar i några svenska skolor. Med hjälp av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har vi fått fram de resultat som visar vilka likheter och skillnader det finns hos de pedagoger som arbetar med Reading Recoverymetoden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Läs-och skrivsvårigheter
Reading Recoverymetoden
Självförtroende
Struktur
Föräldrasamverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2538 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics