Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?

DSpace Repository

Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?
Author(s) Berg, Marika ; Hedström Wellgren, Kim
Date 2006-06-21
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av vad som betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan, skolår 1-9, och hur undervisande lärare i matematik och specialpedagoger benämner svårigheterna. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om matematiksvårigheter. Genom intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra matematiklärare klargörs deras sätt att se på matematiksvårigheter och hur dessa benämns. Det sammanfattande resultatet visar på att det finns många olika sätt att definiera matematiksvårigheter. Det visade sig inte finnas någon gemensam terminologi hos de olika pedagogerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Matematiksvårigheter
Definitioner
Specialpedagog
Skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/2547 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics