Skolkultur och stödundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skolkultur och stödundervisning
Author(s) Alfredsson, Sara ; Rosenqvist, Marcus
Date 2006
Swedish abstract
Syfte med undersökningen var att undersöka hur en gymnasieskola arbetar med stödundervisning och hur den skolkultur som finns på Skolan påverkar stödundervisningens utformning. Studien är en form av deskriptiv fallstudie och de metoder som använts är observationer, intervjuer med en speciallärare och en ledningsperson samt granskning av styrdokument och rapporter. Studiens resultat tyder på att skolkulturen på den undersökta Skolan har inverkan på administreringen av stödundervisningen, samt att denna inte är tillräcklig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) skolkultur
stödundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2566 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics