Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? - En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

DSpace Repository

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? - En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? - En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö
Author(s) Aronzon, Gunilla ; Frostander, Åse
Date 2006
Swedish abstract
Bakgrunden till undersökningen är att vi har uppmärksammat att en del barn på förskolan har svårt att varva ner. Vi har också sett att en del barn reagerar negativt vid beröring från andra barn. Utifrån dessa aspekter har vi funderat på om massage kan vara en metod för att åstadkomma en positiv förändring i barngrupperna? Syftet är att undersöka om massage kan vara en metod för att hjälpa barn att koppla av och stärka dem i deras sociala samspel. Vi har genomfört en fallstudie där vi har följt tio barns möte med massage genom deltagande observationer, kvalitativa intervjuer samt tre standardiserade frågor. Vårt resultat visar att barnen i vår undersökning upplever att de blivit lugnare. Barnen tycker dessutom att massagen gjort dem till bättre kamrater exempelvis kan de leka med fler barn,som de tidigare inte lekte så mycket med. Dessa svar bekräftas av de observationer som vi gjorde av barnen. För att stärka och hjälpa barn i deras sociala utveckling tror vi att det krävs en kombination av pedagogiska metoder,där massage kan vara en.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Förskola, Massage, Socialt samspel, Taktil beröring
Handle http://hdl.handle.net/2043/2620 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics