Drabbad av drama!

DSpace Repository

Drabbad av drama!

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Drabbad av drama!
Author(s) Jönsson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Att utföra en aktionsforskande undersökning med familjemedlemmar som deltagare, skapar ambivalens inför mina egna roller i sammanhanget. Jag är förälder, pedagog och skribent i en och samma person. Mitt syfte med denna studie har varit att får vetskap om mina roller (föräldra- och pedagogrollen) kan tydliggöras, samt förståelse för hur barn uppfattar sin verklighet. Målet har varit barnens interna förståelse för varandra och att de gemensamt skulle bygga upp ett förtroende i gruppen. Jag tror på tesen att ju mer kunskap som erövras, desto mindre våld skapas. Därför har min arbetssätt varit dialog, parallellt med dramapedagogiska övningar. Övningarna valdes med omsorg och syftet var att väcka tankar till vidare förståelse genom dialog. Jag har även lagt vikt vid en deltagares motvilja till fysisk beröring. Metoden jag arbetat efter är Aktionsforskning. För att kunna analysera och tolka processen har jag använt mig av videoupptagning. Resultatet visar att mitt angreppssätt i denna process har varit riktig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) pedagogiskt drama
emotionell intelligens
ömsesidig förståelse
förälder som pedagogisk ledare för egna barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2639 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics