Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället.

DSpace Repository

Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället.

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället.
Author(s) Plantin, Lars
Date 2004
Publisher Lund Studentlitteratur
Host/Issue Mångfald och förändring i socialt arbete.
ISBN 91-44-03527-6
Pages saknas
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/2739 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics