Elevassistentens yrkesroll - ett assistentperspektiv

DSpace Repository

Elevassistentens yrkesroll - ett assistentperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevassistentens yrkesroll - ett assistentperspektiv
Author(s) Thorup, Anne ; Thorup, Åsa
Date 2006
Swedish abstract
Resultatet visar på att elevassistenten utgör en heterogen yrkesgrupp utan krav på formell kompetens. Yrkesrollen är oklar och medför varierande arbetsuppgifter mycket beroende på den enskilde elevens behov och skolans organisation. Framträdande är relationen till eleven och dess föräldrar, klasslärare och arbetslag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevassistent
yrkesroll
salutogent perspektiv
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2796 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics