Resursavdelning fördelar och nackdelar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Resursavdelning fördelar och nackdelar
Author(s) Nilsson, Maria
Date 2006
English abstract
Resource section pro and con
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka och kartlägga resursavdelningens effekter på berörda. Vilka fördelar-nackdelar är det med resursavdelning? Arbetet ger en översikt hur en resursavdelning fungerar. Genom intervjuer av personal och föräldrar ville jag ta reda på hur personalen arbetar och hur föräldrarna ser på att ha sina barn på en resursavdelning. Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att det finns en positiv inställning till resursavdelning och att integration av barn med funktionshinder ses som en erfarenhet för alla barn och vuxna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) funktionshinder
fördelar
förskola
integration
nackdelar
pedagogiskt arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2798 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics