Bildanalys i förskoleklass

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bildanalys i förskoleklass
Author(s) Elander, Cecilia ; Nillerskog, Christina
Date 2006
Swedish abstract
Vårt huvudämne har varit kultur,medier och estetiska uttrycksformer. Det innebär att vi arbetat mycket med media, bilder och lärt oss reflektera över dessa. Barn idag matas med ständiga intryck från bla bilder och för att förstå vad man ser måste man kunna analysera och tolka bilden. Med detta examensarbete vill vi undersöka om barn i 5-7 års åldern kan göra bildanalys och genom dessa utveckla sitt bildspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) bildanalys
perception
kommunikation
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/2821 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics