Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?

DSpace Repository

Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?
Author(s) Sjunnesson, Ulrica
Date 2006
English abstract
What do schoolteachers expect from the specialpedagogues?
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att förstå vad en grupp lärare i grundskolan förväntar sig av specialpedagogen. Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer vill jag försöka ta reda på vilka förväntningar som finns. Sammanfattningsvis får jag uppfattningen att förväntningarna på specialpedagogen överensstämmer ganska bra med vad som står i styrdokument och vad vi lärt oss på utbildningen. Man förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta på tre nivåer, individ- grupp- och organisatorisk nivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förväntningar
handledning
individ- grupp och organisatorisk nivå
specialpedagogisk yrkesroll
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/2830 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics