Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?

DSpace Repository

Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, eller glömmer de sin vardag när de stiger in i klassrummet?
Author(s) Johansson, Kajsa ; Pettersson, Annika
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, eller i vilken utsträckning, elever använder sina vardagskunskaper i skolmatematiken. Gör de någon koppling mellan matematiken i klassrummet och sin övriga vardag? För att ta reda på detta utformade vi tre stycken uppgifter med olika grad av vardagsanknytning som vi lät elever i årskurs ett på gymnasiet besvara. Vi följde även upp elevernas svar med följdfrågor angående deras tillvägagångssätt och syn på uppgifterna. Resultatet visade att de flesta elever inte är vana att sätta sina svar eller tankegångar i relation till vardagen. Främsta anledningen till detta är att eleverna är vana att behandla matematikuppgifter på ett visst sätt när de sitter i klassrummet; de vill så snabbt som möjligt hitta ”rätt” svar enligt facit.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Matematik
Vardagskunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/2872 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics