Öppenvårdsavgiftning. Narkomanvårdens klienter och deras värderingar.

DSpace Repository

Öppenvårdsavgiftning. Narkomanvårdens klienter och deras värderingar.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Öppenvårdsavgiftning. Narkomanvårdens klienter och deras värderingar.
Author(s) Öhlin, Leif
Date 2006
English abstract
Drug addits in treatment and their set of values.
Swedish abstract
Studien bygger på på intervjuer med 32 narkotikamissbrukare (20 män och 12 kvinnor). Samtliga var opiatmissbrukare. Dreas sociala situation var komplex. Metoden var en halvstrukturerad temainriktad intervju. Q-faktoranalys beskriver fyra tydliga subgrupper.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) abstinensbehandling
avgiftning
droger
missbruk
motivation
narkotika
subutex
Handle http://hdl.handle.net/2043/2908 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics