Flexibelt lärande vid Sydskånska gymnasieförbundet - Vilken åsikt har lärarna?

DSpace Repository

Flexibelt lärande vid Sydskånska gymnasieförbundet - Vilken åsikt har lärarna?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Flexibelt lärande vid Sydskånska gymnasieförbundet - Vilken åsikt har lärarna?
Author(s) Schöttelndreier, Marion
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarnas åsikter angående flexibelt lärande med hänsyn till lärarnas kön, åldersfördelning, datoranvändning och undervisningsmetoder. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät (websurvey från textalk) som skickades till alla lärare vid Sydskånska gymnasieförbundet. De flesta lärare hade en positiv eller neutral inställning mot införandet av flexibelt lärande, medan äldre lärare var i mindre utsträckning positivt inställda. Med hänsyn till många frågeställningar såg lärarna inga eller små förändringar. Problem som har uppkommit är att det nya arbetssättet är mer tidskrävande och att det är svårt att genomföra med osjälvständiga elever. Däremot tyckte en större andel av lärarna att de ha fått bättre kontakt med eleverna, att svaga elever får mer hjälp och att starka elever presterar bättre. Slutsatsen av detta arbete är att ett flexibelt arbetssätt måste individanpassas i större utsträckning för att speciellt hjälpa osjälvständiga elever. Extraresurser som personal, specialpedagoger och extern utbildning krävs för att kompensera för merarbete i början av detta förändringsarbete och för att få alla lärare engagerade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) flexibelt lärande
individualisering
lärarenkät
Sydskånska gymnasieförbundet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2920 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics