UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN

DSpace Repository

UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN
Author(s) Vedmar, Alexandra
Date 2006
English abstract
NURSINGPERSONELL IN HOMECARE, A QUALATIVE INTERWIEVSTUDY CONCERNING HOW NURSINGPERSONELL SEE THEM SELF AS PROFFESSIONALLS.
Swedish abstract
Uppsatsen beskriver hur undersköterskor i hemvården ser på sig själv som yrkesarbetande undersköterskor samt varför de har valt att arbeta inom detta yrke. Deras uppfattning av deras arbete utifrån yrkets status i samhället, maktupplevelse på arbetsplatsen samt hur de klassdefinierar sitt yrke. Detta jämförs med godtagbara teorier om respektabilitet och klassteori byggd på maktupplevelser
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) klass
makt
respektabilitet
status
undersköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2943 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics