Berättande som arbetsmetod och förhållningssätt i historieundervisning: fem historielärare berättar i klassen

DSpace Repository

Berättande som arbetsmetod och förhållningssätt i historieundervisning: fem historielärare berättar i klassen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Berättande som arbetsmetod och förhållningssätt i historieundervisning: fem historielärare berättar i klassen
Author(s) Jusufovic, Sanela
Date 2006
English abstract
The main purpose of this research was to compare five history teachers usage of narration in their history lessons. The result points at difficulties in defining narration as an active method in teaching history.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att jämföra hur fem historielärare använder sig av berättelser i sin undervisning. För att uppnå syftet användes observationer och efterföljande intervjuer. De frågor som jag ställde mig blev deducerade från teorier som berör berättande och historiemedvetande, men lite utrymme tar även en egen problematisering av variabler som ålder, kön och erfarenhet, d v s huruvida dessa faktorer kan ha någon påverkan på hur lärarna berättar. Resultaten pekar på svårigheter att definiera begreppet ”berättande” och nästan alla lärare har en egen uppfattning om vad historiskt berättandet är.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) historieförmedling
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2956 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics