Sociala berättelser och seriesamtal - erfarenheter från en förskoleklass/Social Story and Comic Strip Conversations - Experiences from a Pre School

DSpace Repository

Sociala berättelser och seriesamtal - erfarenheter från en förskoleklass/Social Story and Comic Strip Conversations - Experiences from a Pre School

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Sociala berättelser och seriesamtal - erfarenheter från en förskoleklass/Social Story and Comic Strip Conversations - Experiences from a Pre School
Author(s) Jansson, Ulla ; Olsson, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Vårt arbete är ett utvecklingsarbete som vi genomfört i två förskoleklasser. I en tidigare kurs i vår utbildning kom vi i kontakt med två metoder "sociala berättelser och seriesamtal" som används inom neuropsykiatrin till personer med Autism,Asbergers syndrom, AD/HD 0sv. Det är skrivna och ritade små berättelser som förklarar både barnets beteende samt hur andra tänker och känner. Metoderna används för att arbeta bort ett oönskat beteende eller träna barnet i olika sociala sammanhang. Det visuella stödet i berättelserna tydliggör händelser och på så sätt skapar meningsfulla sammanhang för barnet. Syftet med vårt arbete var att undersöka i vilka pedagogiska situationer sociala berättelser och seriesamtal kan användas med barn som går i förskoleklass och som är i behov av ett mer konkret stöd. Vi gjorde ett antal sociala berättelser och seriesamtal utifrån våra observationer av barnen samt genom samtal med personalen. Vi kom fram till våra slutsatser genom att observera hur metoderna fungerade och vår utvärdering av dem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Sociala berättelser
Seriesamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/3117 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics