Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Medveten rörelseträning - ur ett pedagogiskt perspektiv
Author(s) Thorin, Ingrid ; Schiöth, Britt-Marie
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur olika pedagoger arbetar med daglig medveten rörelseträning, och ta reda på eventuella effekter hos barnen. Vi beskriver rörelsens betydelse utifrån litteraturstudier och vilka effekter medveten rörelseträning kan ge. För att samla data till vårt arbete har vi använt oss av intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet av vår undersökning att koncentrationsförmågan, uthålligheten, kroppshållningen, social kompetens och inlärningen påverkas positivt av utökade fysiska aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevhälsa
förebyggande
koncentration
lek
motorik
social kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/3124 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics