Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet

DSpace Repository

Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet
Author(s) Bahtsevani, Christel ; Willman, Ania ; Rohlin, Madeleine ; Levi, Ragnar
Date 2006
Swedish abstract
En av de största utmaningarna just nu är att åstadkomma en evidensbaserad vård i det dagliga vårdarbetet. I princip handlar denna utmaning om att hantera en stor mäng föränderlig information, främst vetenskaplig sådan, och att systematiskt tillämpa den i det dagliga arbetet. Denna artikel avser dels att tydliggöra innebörden av begreppet evidensbaserad vård, dels att visa på möjliga vägar att åstadkomma en evidensbaserad vård.
Publisher Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Host/Issue Omvårdnadsmagasinet;5
ISSN 1652-0858
Pages s 18-24
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/3144 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics