Skissbok för utvecklingsbenägna - Rapport från projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna

DSpace Repository

Skissbok för utvecklingsbenägna - Rapport från projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna

Show full item record

Files for download

Rapporten
Filmat samtal med ...
Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Skissbok för utvecklingsbenägna - Rapport från projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna
Author(s) Henningsson-Yousif, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Baksidestext: Vem kan bidra till utvecklingen av skolan och till utbildningen av lärare? Ska lärarutbildningen gå i täten för utvecklingen medan skolorna tillhandahåller ”verkligheten” för lärarstudenter? Hyser rektorerna en tilltro till att kunna ta emot studenterna och att ha något att ge dem, men inte att bidra till utveckling i paritet med lärarutbildningen? I Skissbok för utvecklingsbenägna söker Anna Henningsson-Yousif svar på dessa frågor i samtal med en grupp partnerskolerektorer. Samtalen är en del av projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna, som startade 2004. Denna rapport fokuserar på rektorernas resonemang kring relationen skola-lärarutbildning.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;5
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/3181 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...3181 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics