Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan

DSpace Repository

Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Erfarna pedagogers syn på varför en del elever tappar matematikintresset efter några år i grundskolan
Author(s) Senje, Agneta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete var att undersöka några erfarna pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som påverkar att en del elevers intresse för matematik markant avtar efter bara ett par år i skolan och pedagogernas syn på hur denna negativa trend kan brytas. Jag gjorde kvalitativa intervjuer med fem erfarna pedagoger som undervisar elever i år 4-6 i matematik. Mitt arbete visar att läraren är den allra viktigaste faktorn för elevers lust att lära matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) individualisering
intresse
lust
lärarens betydelse
läromedel
matematik
specialpedagog
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3371 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics