Skönlitteratur i undervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skönlitteratur i undervisningen
Author(s) Barrander, Anna ; Bylund, Linda
Date 2007-01-24
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om skillnaderna mellan att grunda sin undervisning på tematiskt arbete med skönlitteratur, och att grunda den på arbete med färdigproducerat läromedel. Vi ville ta reda på vilken betydelse läsning av skönlitteratur har för undervisningen, och vilken roll skolbiblioteket har i detta arbete. Vi har intervjuat elever och lärare, observerat undervisning hos två lärare, samt läst litteratur relevant för vårt syfte. Enligt styrdokumenten ska man arbeta med skönlitteratur i undervisningen, men på vilket sätt redogörs inte. Vi har kommit fram till att det finns många fördelar med att låta skönlitteratur ingå i tematiskt arbete i undervisningen. Man tillgodoser elevers behov av att utvecklas, både personlighets- och kunskapsmässigt, och man kan lättare individanpassa undervisningen. Skönlitteratur kan i det tematiska arbetet användas som ett verktyg då man vill arbeta ämnesövergripande. Merparten lärare och elever är positivt inställda till skönlitterärt arbete, men det är inte alla lärare som väljer att använda det i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/3378 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics