Om fem svensklärares uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens syfte samt deras åsikter om en svensk litterär kanon

DSpace Repository

Om fem svensklärares uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens syfte samt deras åsikter om en svensk litterär kanon

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Om fem svensklärares uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens syfte samt deras åsikter om en svensk litterär kanon
Author(s) Nylander, Hanna
Date 2007-01-29
English abstract
Regarding the perceptions of five teachers in Swedish of teaching native language and literature and their opinions of a Swedish literary canon
Swedish abstract
Undersökningens resultat pekar på de flesta lärare är mot ett införande av en litterär kanon i svenskundervisningen, även om två lärare anser att en kanon skulle kunna vara något positivt under andra förutsättningar. Åsikterna skiljer sig emellertid åt, beroende på vilken uppfattning lärarna har på svenskämnet, litteraturundervisningen och på bildning och kulturarv. Vidare pekar undersökningen på att lärarna motsätter sig en litterär kanon, eftersom en litterär kanon inte är förenlig med de pedagogiska metoder som den sociokulturella inriktningen och det dialogiska klassrummet förespråkar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Bildning
kulturarv
litteraturundervisning
kanon
svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3420 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics