Att främja samspelet mellan barn och förälder ur ett specialpedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Att främja samspelet mellan barn och förälder ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att främja samspelet mellan barn och förälder ur ett specialpedagogiskt perspektiv
Author(s) Ekholm, Monica ; Persson, Sofie
Date 2007-01-29
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att få kunskap om hur BVC sköterskor arbetar med att främja samspelet mellan barn och föräldrar samt hur specialpedagogens kompetens kan användas i detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) specialpedagog
samspel
anknytning
förebyggande
arbete
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/3423 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics